Det verden ser

Identitet og merkevare

Kort forklart er forskjellen på en bedrift med merkevare og en uten, at bedriften med merkevare har et attraktivt omdømme eller image og kan fakturere den ekstra verdien for nettopp det. Beviset er merkeklær og biler.Reklamehuset Nord har ressurspersoner som er både utdannet i, og har mangeårig erfaring med merkevarebygging og omdømmestrategi. Vi håndterer merkevareprosessen fra visjon til kommunikasjon. Prosessen forutsetter involvering av bedriften slik at eierskap blir etablert og adoptert internt. Reklamehuset Nord kan bidra med med verktøyet og designet for å etablere en merkevare. Bedriften selv må levere konsistent merkevare over tid for at omdømmet skal kommuniseres troverdig.

Trykk

Det vi og kunden gleder oss mest til er å se når design, tekst og bilder kommer på trykk. I form av bøker, brosjyrer, messeutstyr, profilartikler og foliering. Først da blir konseptet realisert og budskapet et synlig bevis på at noe håndfast er utført.

For oss er det viktig at designet bunner ut i bedriftens identitet og kommuniserer kunden på en tydelig måte. At ny logo, utvikling av bedriftens profil og kampanjeutforming har eierskap og er forankret hos kunden selv. Våre designere holder høyt nasjonalt nivå og bekrefter sin kompetanse med Grafill-godkjenninger og gode referanser fra våre kunder. Våre grafiske produksjoner ivaretar en god metodikk, slik at kunder får innsyn med hvordan vi jobber, og hvor vi er i prosessen.  Innen merkevaredesign er det forberedelsene som tar mest fokus. Hvordan utvikles et design basert i bedriftens interne og eksterne kommunikasjonsmål? Akkurat det er vår oppgave å løse slik at kunden føler eierskap og stolthet til designet levert av Reklamehuset Nord.

Film / foto

Vi har bred erfaring og utviklet en rekke ulike filmproduksjoner for kunder i de fleste bransjer. Vårt team kan utvikle hele konseptet, fra idé til komplett produksjon. Reklamefilm som gjør inntrykk, profileringsfilm som kommuniserer organisasjonen din raskt og effektivt. og dokumentarfilm som forteller hele historien om det respektive temaet. Våre filmtjenester er ettertraktet og holder høy kvalitet fra manus til lansering.
Innen fotografering har vi spesialisert oss på industri og bedriftsportrett. Bilder der vi fanger de unike øyeblikkene som utgjør arbeidsdagen til din bedrift. Fotodokumentasjon av prosjekter, timelapse av byggeprosesser og dronefotografering er oppdrag vi jobber mye og vi bistår gjerne i spredning av både film og foto på internett.

Identitet

Identitet er det du kommuniserer med mål om å bli oppfattet som relevant for din målgruppe.  Din logo og bildebruk, ditt slagord og ordvalg i kommunikasjon, samt dine markedstiltak og timingen av det hele, gjerne med forankret målsetning i form av en profilhåndbok. Dette er et utvalg av tjenester Reklamehuset Nord kan bidra med for å styrke din identitet.
Bli mer relevant for dine kunder, kontakt oss.

Web

Vi kan ganske mye om internett og sånt.
Vi deler opp web i to hovedkategorier: kommunikasjon og kanalvalg. Med kommunikasjon menes hva skal skal sies på hvilken måte med hvilket medie. Derav hjemmesidens design, bildebruk og tekster, profilen på sosiale media og måter å presentere relevente temaer ved eksempelvis bedriftsblogging. Vi kan bistå fra idé til komplett kommunikasjonsprofil.
Innen kanalvalg har vi tre undergrupper: optimalisering, spredningsbudskap og annonsering. Med optimalisering tilrettelegger vi hjemmesider og andre søkbare profiler for Google-søk. Søk som gjøres på Google etter varer og tjenester som din bedrift leverer skal lede til at din hjemmeside og Youtube-kanal kommer over dine konkurrenter i søkeresultatet. Søkemotoroptimalisering er den mest kostnadseffektive måten å drive trafikk til din hjemmeside i det lange løp, og vi gjør mange smarte og oppfinnsomme tiltak for å jobbe fram gode resultater på.
Spredningsbudskap er markedstekster og plakatering som er ment for å få spredning i sosiale media gjennom likes, delinger og kommentarer. Tiltak kan være konkurranser, spesielle nyheter eller fordeler for de som adopterer ditt budskap.Annonsering på internett kan være en smertefull erfaring blant våre førtitalls nettkataloger som alle selger “oppføringer”. Men det finnes også effektive løsninger i de mest brukte kanalene der din målgruppe befinner seg. Effektiv i form av at det gir målbare resultater som vises gjennom webanalyse. Konvertering til salg og salgsstatistikker, demografi og brukeropplevelse av nettsiden er andre elementer som man får innblikk i og kan gjøre noe med for å forbedre. Webanalyse er nødvendig for å kartlegge kost/nytteverdi av tiltakene av annonsering i sosiale medier, i søkemotorer og på relevante nettsider.

Distribusjon

Hvor langt kommer du med en kostbar film, flunke ny hjemmeside eller praktfulle produktbrosjyrer dersom det ikke er en distribusjonsplan for å spre budskapet?
Reklamehuset Nord bistår i planlegging og gjennomføring av hvilke tiltak som kan gjøres med optimal effekt for at ditt budskap når målgruppen din. Det er varierte muligheter for de ulike medier som kan benyttes. Vi lager en oversikt over kostnad og forventet effekt i hvilken kanal for budskapet som er ønsket å få spredt.

Det verden ikke
se men er allikevel
veldig viktig

Produksjon

Produksjon kan først påbegynne etter en gjennomført kreativ prosess, og helst med et tilhørende godkjent konsept. Konseptet er gjennomført og tydelig slik at fotografen vet hva han skal ta bilde av og formatet på bildene. Tekstforfatteren vet hva han kan skrive om hvilket tema med fengende overskrifter. Grafikeren designer en layout som komplimenterer konseptet og gir rom til tekst og bilder som treffer målgruppen med ønsket effekt. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid og nær kontakt med kunden før produksjonen sendes til trykk eller publiseres på web eller TV.

Konsept

Etter at de kreative prosessene er gjennomført kan jobben med å utvikle levedyktige konsepter begynne. Konsepter som skal bære merkevaren fram og stadfeste bedriftens posisjon. Helhetlig konsept som kan gjennomføres og benyttes i de medier og kanaler som er tilgjengelig. Konseptutviklingen foregår derfor over en periode med utprøvinger fra ideene etter den kreative prosessen. Her kommer det fram hva er mulig innenfor de rammene som er gitt. Hvilke begrensninger og muligheter har konseptet på de ulike mediene, i de ulike kanalene? Hvilke kompromisser må gjøres for at funksjonen og formen komplimenterer hverandre slik som det var tiltenkt i den kreative prosessen? Konseptet utarbeides av den utvalgte ressursen med hovedansvaret for produksjonen i samarbeid med teamet fra den kreative prosessen. Etter at konseptet er testet over et bredt spekter med ønsket resultat og fått form og funksjon som er godkjent av kunde, kan produksjonsfasen starte.

Kreativ prosess

De kreative prosessene er der magien skapes. Det udefinerbare som tilfører unikhet til en oppgave, et prosjekt eller et design. Våre kreative prosesser gjøres alltid i team med tilgjengelige ressurser på tvers av kompetanseområder. Dette for å få et stort spekter av idéer og synsvinkler med kvalitative tilbakemeldinger på løsningsmuligheter og begrensninger. Vi gjennomfører kreative prosesser både innenfor fastsatte rammer, eller med full frihet. Uansett er formålet å produsere gjennomtenkte forslag til løsninger med tilhørende argumentasjon om hvorfor konseptet vil virke. Det krever forståelse for målgruppe med hensyn til posisjonen som skal taes eller er tatt og kunnskap i forhold til konkurrentene som er til stedet.

Projektledelse

I vårt reklamebyrå er hvert eneste kundeoppdrag et prosjekt som skal føres opp i prosjektstyringsverktøyet vårt. Kunden og de utvalgte ressursene som skal utføre oppdraget blir tildelt login og prosjektets beskrivelse. Prosjektet blir tildelt oppgaver og tidsfrister som enkelt følges opp. For å sikre prosessene får oppdrag av en viss størrelse tildelt en dedikert prosjektleder blant våre ressurser. Prosjektlederen har som oppgave å sikre at kunden er informert og delaktig, at produksjonen går fremover og at det er nok ressurser tildelt for å komme i mål før tidsfristen.

Strategiutvikling

Når målet er definert, må vi stake opp veien dit. Hvilke tiltak kan eller må gjøres i hvilke kanaler? Hvilken posisjonering skal taes? Hvor finnes kundene og hvordan nå dem? Hvor finnes konkurrentene og hvordan slå dem?
Vi utvikler markedsstrategi for markedstiltakene og annonsekanalene. Vi foreslår budsjett og beskriver erfaringer og forventninger til effekten fra de ulike aksjonspunktene på lista. Hva kan gjøres på internett? Hva kan gjøres fysisk og hvor? Hva må produseres i hvilken mengde? Det er svar vi finner ved strategiutvikling.
Kommunikasjonsstrategien tar for seg hva vi skal si til hvem i hvilke kanaler. Kommunikasjonen er den delen av posisjoneringen som ikke er markedsføring. Hva sier bedriften om seg selv? Om produkter og tjenester du tilbyr? Vi utarbeider en plan for tekst og bilder som bør benyttes for å oppnå posisjonen i markedet.

Bedriftsanalyse

Hvor er bedriften i dag? Hvilke mål har bedriften? Det er informasjon som kanskje ikke alltid bedriften eller de ansatte er helt klar på. Vi foretar en analyse på muligheter og begrensninger som gjør at det blir tydeligere for kunden og oss hvor vi er og hvor vi skal. Å ta valg er en viktig del av denne prosessen.

Markedsundersøkelse

Reklamehuset Nord har levert titalls markedsundersøkelser og jobbet med PwC og Innovasjon Norge ved flere anledninger. Etter behovsavklaring tar vi et intervju med kunden for å belyse brekningspunktene i det gjeldende prosjektet. Hva behøver svar og hvilke bekreftelser ønskes fra en markedsundersøkelse blant målgruppen. Vi utarbeider et utkast til spørreundersøkelse som testes på et testpanel før den lanseres og distribueres. Ved nok besvarelser foretas en analyse og kalkulering som kan benyttes for videre prosjektering og for å overbevise investorer at prosjektet er smart å satse på. Markedsundersøkelsen skal tilføre verdi i form av kunnskap, finansiering og utvklingsmuligheter.

Behovskartlegging

Våre konsulenter jobber nøye med å avklare hva behovet er ved kundehenvendelser. Dette gjøres for å sikre at du som kunde får tilpasset tjenesteutvalg og løsningsforslag, nettopp det som skal til for å gi din bedrift konkrete resultater innenfor ditt budsjett. Har din bestilling kort tidsfrist? Hvilke ressurser hos oss passer best for å løse oppgaven? Hvilke eksterne varer eller tjenester bør kjøpes for å komme i mål? Vi sikrer at kundeforholdet blir ivaretatt fra første kontakt. Derfor benytter vi et nettbasert prosjektverktøy som gir deg løpende oppdatering og innsyn i prosjektet.

Det som trengs

Lidenskap

Det er ikke lønna som har ført oss inn i bransjen som komplett reklamebyrå. Det er interessen til fagene, det er engasjementet til kundene og effekten i det vi gjør som lever videre. En lidenskap om å levere høyest mulig kvalitet og helst enda mer enn det som blir satt av rammene vi får utlevert av kunden. Vi konkurrerer med oss selv på hvert prosjekt. Vi holder motivasjonen ved like for både oss selv og for kunden slik at prosjektene progresserer i godt tempo. Vi spiller alltid på lag med kunden og jobber steinhardt for at våre bidrag skal gi målbare konkurransefortrinn.

Markedsforståelse

Det helt spesielle med folkene i Reklamehuset Nord er markedsforståelsen som er opparbeidet av ressurspersoner de siste 12 år. Med yrkeserfaring fra salgsyrker, freelancing og etablering av flere bedrifter i ulike bransjer. Vi tror at det som skiller oss mest fra våre konkurrenter er vårt fokus på salg, omdømmeeffekt og strenge resultatkrav. Med dette posisjonerer vi oss med mottoet

“Kreativt klima - konkrete resultater”.

Innovasjonsevne

Folkene i Reklamehuset Nord har jobbet med Innovasjon Norge på vegne av kunder, for oss selv og på samarbeidsprosjekter siden 2010. Vi leverer idéer, produkt- og tjenesteutvikling for bedrifter som ønsker å fornye seg. For gründere og bedriftsledere utvikler vi søknader, forretningsplaner og bidrar med mentoring. Markedene er i konstant bevegelse og det er muligheter ved de fleste varer og tjenester å forbedre sin posisjon. Med det utgangspunktet kan vi levere ytelser som hjelper kundene våre til nye høyder. Kontakt oss for å vite hva vi kan oppnå med merkevareprosess og bedriftsutvikling.

Internasjonalt miljø

Vårt team har internasjonal erfaring på områdene vi leverer tjenester i. Ziggi jobbet som konseptutvikler i Polen og lanserte nasjonale kampanjer for kjente verdensomspennende merkevarer. Katharina har jobbet i både Tyskland og Irland innen grafisk design og visuell kommunikasjon. Truls har jobbet i flere år med markedsføring og kommunikasjon av ny software for verdensmarkedet med base i Nederland. Vi samarbeider på prosjektbasis med programmerere fra Russland slik at bedriften samlet sett kan tilby tjenester på fem språk fordelt på fire kulturer.

Bred erfaring

I ryggsekken til ressursene i Reklamehuset Nord ligger utdanning fra inn- og utland, fra høgskoler og universitet. De ansatte har i flere år jobbet i kjente og ukjente byråer, med kjente og ukjente kunder og levert tjenester av høy kvalitet til en stor variasjon av prosjekter. I vår bedrift må ressurspersonene kunne enda mer og ha evne til å tenke helhetlig for at kunden skal få best mulig kvalitet. Derfor har vi i Reklamehuset Nord to arbeidstitler og ansvarsoppgaver knyttet til disse. Dette utfordrer oss og bidrar til at vi tilegner oss ny erfaring raskere og bredere enn konkurrenter har mulighet til.